Air Pollution in Vietnam - Ô nhiễm không khí ở Việt Nam

(in Vietnamese)

Bài đã đăng trên báo

1. Môi Trường: Bài học kinh nghiệm từ dự án hợp tác nghiên cứu về ô nhiễm không khí giữa Vương Quốc Anh và Trung Quốc, 2022.

2. Tia Sáng: Ô nhiễm không khí: Cần một đề tài mang tính liên hợp, 2021.

3. Môi Trường: Từ nghiên cứu tới chính sách về vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội, 2021.

4. Môi Trường: Lời giải nào cho bài toán giảm thải ô nhiễm không khí đô thị từ nguồn giao thông đường bộ?, 2022.

5. Môi Trường: Một số vấn đề về ô nhiễm môi trường từ sân bay, 2022.

6. Môi Trường: Phơi nhiễm ô nhiễm không khí trong nhà thời đại dịch coronavirus (COVID-19), 2021.

2022

Sốt đất sân bay

Đọc tin “sốt đất” ở Thường Tín do có thông tin Hà Nội định sắp quy hoạch sân bay mới ở đây, xin chia sẻ với các bạn một vài thông tin về ô nhiễm từ sân bay....

2021

Nhóm chuyên gia về chất lượng không khí

Nhân dịp ông boss tôi gởi email thông báo là ông sẽ tham gia AQEG nhiệm kỳ tới, tôi cũng bỏ công dịch một số số tài liệu liên quan tới AQEG. Khi bắt đầu là ...

2020

Ô nhiễm không khí từ nguồn giao thông

Khí thải giao thông đường bộ được coi là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí đô thị, nhưng các chính sách kiểm soát không khí sạch đã dẫn đến việc giảm l...

2019