Hà Nội cần phải kiểm soát và cảnh báo những đợt ô nhiễm nặng

Trong kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh giai đoạn 2 (2018-2020) có một điểm rất đang chú ý là họ nhấn mạnh việc cần “kiểm soát ô nhiễm vào mùa thu và mùa đông, và tăng cường ứng phó với đợt ô nhiễm không khí (ONKK) nặng”.

Những đợt ONKK nặng (haze events) nói trên thường xảy ra vào mùa thu/đông gây ra hậu quả nặng nề về mặt sức khỏe và kinh tế. Nếu giảm được cường độ và biên độ của những đợt ONKK này sẽ giảm được rất đáng kể nồng độ bụi trung bình hàng năm. (Ngoài ra cá nhân tôi cho rằng do về mặt nhận thức, người dân sẽ cảm thấy ít ô nhiễm hơn nếu có ít đợt ONKK nặng! Do đó phần nào kiểm soát được những đợt ONKK này cũng mang một phần tính chính trị).

Trung Quốc đã có rất nhiều nghiên cứu và chính sách để kiểm soát những đợt ONKK này.

Tuy vậy, theo một nghiên cứu tổng quan của chúng tôi thì nghiên cứu về những đợt ONKK ở Đông Nam Á còn rất hạn chế, và mới chủ yếu tập trung vào nguồn đốt sinh khối hay cháy rừng. Còn thiếu nhiều nghiên cứu có chiều sâu về cơ chế hình thành các hạt thứ cấp trong các đợt ONKK nặng. Cũng thiếu những chế tài cho những đợt ONKK do vận chuyển chuyển từ xa giữa các quốc gia ĐNA.

Ở Hà Nội, theo một nghiên cứu gần đây thì các đợt ONKK này chủ yếu xảy ra vào mùa đông, tầm 10-17 đợt. Mỗi đợt kéo dài từ 1-6 ngày và nồng độ bụi trung bình dao động từ 61 tới 116 μg.m-3.

animation

Hình: Nhũng đợt ô nhiễm nặng ở các thành phố Đông Nam Á, theo nồng độ trung bình ngày của bụi mịn.

Về mặt địa phương, theo tôi Hà Nội cần có những chính sách cụ thể để tăng cường kiểm soát những đợt ONKK nặng vào mùa đông. Ngoài ra cũng cần có những cảnh báo sớm và những ứng phó, chỉ dẫn cụ thể cho người dân khi những đợt ONKK này xảy ra.

Bạn nào quan tâm xin mời đọc ở đây:

A Review of Characteristics, Causes, and Formation Mechanisms of Haze in Southeast Asia.

Updated:

Leave a comment