Vừa đi vừa tám

(chém vừa thôi ...)

2023

Nghiệp

Nhật ký ngày 8/1/2023- âm lịch- sân bay Heathrow

2022

Ăn chữ

Truyện bảy phần rất thật, ba phần gần thật.

Ông cụ ở Luân-Đôn - phần một

Bữa rồi đi ăn phở ở Soho, một khu phố nhộn nhịp ở trung tâm Luân-Đôn, tự nhiên lại nhớ tới ông “cụ” (người ai cũng biết là ai ở nước Nam ta). Rảnh việc nên t...