Một số chủ đề về ONKK sẽ đề cập tới trong 2022

Ngày cuối năm 2021, tôi liệt kê ra một số chủ đề về ONKK mà tôi yêu thích và muốn sắp xếp thời gian để viết cho năm tới dưới đây: (Hy vọng những bài viết này sẽ có ích cho một số anh chị sinh viên và cơ quan quản lý môi trường.)

01. Học máy, trí tuệ nhân tạo và ONKK

(Nhân sáng nay có anh bạn có gửi 1 bài viết trên Vnexpress về Tiến sĩ 4 bằng sáng chế ‘dạy’ máy học đo ô nhiễm môi trường. Đúng chủ đề tôi đang tìm hiểu).

Gần đây có khá nhiều đề tài về ứng dụng học máy hay AI vào lãnh vực ONKK khi nhiều anh chị từ ngành máy tính đá sang làm về ONKK. Liên ngành trong nghiên cứu về ONKK là rất cần thiết để có thể xem xét các góc độ ảnh hưởng khác nhau của ONKK, hoặc ứng dụng công nghệ và các phương pháp mới trong việc xử lý dữ liệu ONKK.

Để có thể có nghiên cứu tốt trong nghiên cứu liên ngành cần sự phối hợp của các chuyên gia mỗi ngành, và sẽ kém hiệu quả (thậm chí nhiều kết quá rất buồn cười) nếu 1 người chuyên ngành này nhảy sang làm đề tài chuyên nghành kia khi chưa thực sự tìm hiểu vấn đề của ngành đó. Theo cảm giác chủ quan của tôi thì một số chưa thực sự hiểu sâu về ONKK và có lẽ chưa tham vấn người trong ngành.

Cũng cần chú ý là AI hay ML đã được ứng dụng trong bài toán ONKK hàng thập kỷ và hiện tại đang có nhiều ứng dụng hay đặc biệt trong phân tích dữ liệu viễn thám. Tuy nhiên AI/ML không phải là chìa khóa vạn năng để giải mọi bài toán, và cần hiểu nên sử dụng cho bài toán nào! Một vấn đề quan trọng khi sử dụng ML trong lĩnh vực ONKK là chất lượng về dữ liệu và hiểu về dữ liệu, chứ không hẳn bê những thuật toán từ những thư viên đã có sẵn rồi đem chém ngang và bổ dọc.

02. Đề tài nghiên cứu về ONKK của cấp bộ và nhà nước ở VN: tính hiệu quả?

Theo tìm hiểu ban đầu của tôi thì ngân sách chi cho nghiên cứu về ONKK không những đã ít mà tính hiệu quả không cao! Vậy ngân sách đã chi cho về ONKK là bao nhiêu? chiếm bao nhiều % ngân sách chi cho môi trường và so với ngân sách thu từ thuế bảo vệ môi trường là bao nhiêu?

Sự minh bạch về các đề tài này (không chỉ về ONKK) có vẻ chưa được quan tâm đúng mực khi tôi không tìm thấy những báo cáo đánh giá về đề tài.

03. Bình luận về một số vấn đề ONKK ở Việt Nam

  • Kế hoạch quốc gia (QĐ 1973/QĐ-TTg, 23/11/2021) về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025.

  • Khi nào cần có đạo luật không khí sạch?

  • Mục tiêu và lộ trình cải thiện chất lượng ONKK ở Việt Nam.

  • Sự tương tác giữa ONKK và biến đổi khí hậu

04. Tài liệu đào tạo về nghiên cứu ONKK

  • Sửa và tải lên một số tài liệu liên quan tới ONKK mà tôi đã traning hoặc giới thiệu tới. một số anh chị sinh viên và cán bộ một số cơ quan ở Việt Nam như mô hình dự đoán ONKK và các phương pháp phân tích dữ liệu.

  • Dịch những nghiên cứu của tôi và các đồng nghiệp về ONKK sang tiếng Việt.

05. Xu hướng ONKK và kinh nghiệm quốc tế

  • Giới thiệu nghiên cứu những chính sách về ONKK ở London như Ultra-low emission zones

  • Xu hướng về các chất ONKK

Updated:

Leave a comment