Tổng hợp bài viết về ô nhiễm không khí 2019-2021

I. Xu hướng và chính sách

 1. Từ nghiên cứu tới hoạch định chính sách về ONKK: Một vài suy nghĩ
 2. Ô nhiễm không khí: Hà Nội đã vượt Bắc Kinh?
 3. Ảnh hưởng của Covid-19 tới chất lượng ONKK ở các thành phố trên thế giới
 4. Nghiên cứu ô nhiễm không khí ở Việt Nam: Chặng đường phía trước

Kinh nghiệm và chính sách từ Trung Quốc

 1. Bắc Kinh có thành công trong kế hoạch hành động 5 năm (2013-2017) kiểm soát ô nhiễm không khí?
 2. Chính sách sử dụng năng lượng trong việc kiểm soát chất lượng không khí tại Trung Quốc
 3. Thấy gì từ một dự án hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa Vương Quốc Anh và Trung Quốc?

Kinh nghiệm và chính sách từ Anh Quốc

 1. Nhóm chuyên gia về chất lượng không khí
 2. Báo chí với vấn đề ô nhiễm không khí

II. Nguồn gây ô nhiễm không khí

 1. Mô hình xác định nguồn ô nhiễm bụi mịn: Thế giới và Hà Nội
 2. Đặc trưng, sự đóng góp và chính sách giảm thiểu ONKK từ nguồn giao thông
 3. Đặc trưng, sự đóng góp và chính sách giảm thiểu ONKK từ nguồn đốt sinh khối
 4. Ảnh hưởng nguồn vận chuyển từ xa tới nồng độ bụi
 5. Điện than?
 6. Phơi nhiễm ô nhiễm không khí trong nhà thời đại dịch coronavirus (COVID-19)

III. Giới thiệu nghiên cứu và sách

1. Nghiên cứu về ONKK ở VN

 1. Ảnh hướng Covid tới bụi mịn và CO ở Hà Nội
 2. Ảnh hưởng điều kiện thời tiết và vận chuyển từ xa tới nộng độ bụi PM2.5 ở Hà Nội

2. Bài viết đăng trên báo chí

 1. Tia Sáng: Ô nhiễm không khí: Cần một đề tài mang tính liên hợp
 2. Môi trường: Từ nghiên cứu tới chính sách về vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội
 3. Môi trường: Phơi nhiễm ô nhiễm không khí trong nhà thời đại dịch coronavirus (COVID-19)

3. Tài liệu nghiên cứu

 1. Phân tích dữ liệu ô nhiễm không khí- giới thiệu R-package openair
 2. Giới thiệu sách về ô nhiễm khí quyển và bụi (Phần 1)
 3. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Ngày ấy bây giờ?

Updated:

Leave a comment